Vi skräddarsyr också

Skräddarsydda tjänster

Utöver våra färdiga paket för små och medelstora företag erbjuder vi möjligheten till skräddarsydda tjänster utifrån ert företags särskilda behov. Särskilt ofta kan detta vara aktuellt för stora internationella företag och koncerner. Nedan finner ni samtliga av våra tjänster som går att köpa enskilt eller kombineras till ett skräddarsytt tjänstepaket.

Travel Risk Management policy

Tillsammans med våra specialister sätter ni samman en Travel Risk Management policy, särskilt anpassad efter era behov och resemönster. En Travel Risk Management Policy är en grundbult för att kunna minimera risk genom åtgärder före, under och efter utlandsvistelse och underhålls och vidareutvecklas i samarbete med Falck Global Assistance.

Generell riskservice och rådgivning

Våra specialister står till ert förfogande dygnet runt, oavsett var i världen ni befinner er. Det innebär att ni alltid har möjlighet att rådgöra med oss kring medicinska eller säkerhetsrelaterade frågor, före, under eller efter att resan har genomförts. Hur bör du planera en resa för att minimera risken för att bli rånad? Hur hanterar du plötslig sjukdom under resan? Vi coachar er till en trygg resa eller utlandsetablering.

Riskkonsultation inför resa

Vi erbjuder er rådgivning före avresa kring eventuella säkerhetsrisker i det land ni ska resa till. Det kan vara allt från praktisk reseinformation som larmnummer, visum och transport, till säkerhetsrådgivning och uppdateringar om relevanta nyhetshändelser. Allt för att ni ska vara så förberedda som möjligt innan ni är på plats.

Hjälp på plats

Har någon av era medarbetare råkat ut för en olycka under en tjänsteresa? Har ni förlorat kontakten med en av era anställda som befinner sig på resa? Vi säkrar er trygghet när olyckan är framme, oavsett om ni är i behov av ett kristeam, specialistvård eller en snabb hemtransport. Vi sköter även kontakten med försäkringsbolag, lokala myndigheter och servicepersonal.

Riskportal

Via vår riskportal får du och dina anställda tillgång till kontinuerligt uppdaterad information om säkerhetsläget i över 190 länder. Detta gör att ni alltid har tillgång till de senaste uppdateringarna från våra specialister och kan följa utvecklingen löpande vid särskilda händelser eller krissituationer.

Spårning vid resa

Vid en särskild händelse eller krissituation kan det finnas ett behov av att snabbt komma i kontakt med företagets medarbetare. Vi erbjuder möjligheten till att spåra medarbetare som är på resa, så att ni kan verka proaktivt vid potentiella hot eller direkt om en krissituation uppstår. Vid er sida står alltid FGA:s specialister, som koordinerar insatsen och undsätter på plats vid behov.

Omvärldsbevakning

Via vårt globala omvärldsbevakningssystem kan vi skapa en överblick av området ni befinner er i. Tillsammans med vår larmcentral etablerar vi kontakt med er, samtidigt som vi håller era medarbetare på hemmaplan underrättade om läget tills dess att ni är i trygga händer.

Träning inför utlandsvistelse

Utbildningens syfte är att förbereda er inför en utlandsvistelse, så att ni känner er trygga i den nya miljön och har en grundläggande förståelse för rådande kultur och normer. Vi lär er att bli observanta på potentiella risker och går igenom hur ni bör agera vid en eventuell risksituation.

Spårning via GSM och satellit

Vårt GSM Tracking-system är en säkerhetstjänst som gör det möjligt att lokalisera dig dygnet runt med hjälp av GPS-tekniken i exempelvis en smartphone eller smart klocka. Vi kan därmed följa dig ner på detaljnivå och lokalisera vart du befinner dig, om ett behov uppstår. Genom ett knapptryck kan du på så vis också få kontakt med vår larmcentral, som bistår dig vid frågor eller om du behöver hjälp på plats.

Riskbedömning inför resa eller utlandsetablering

Vi erbjuder en riskbedömning av den region eller det land som ni ska resa till eller etablera er verksamhet i. Allt för att ni ska vara så välinformerade som möjligt, innan ni är på väg.

Bli mött på plats

När du anländer till en helt okänd destination kan det vara skönt att veta att det finns någon som väntar på dig. Därför har vi erfarna konsulter på plats som kan eskortera dig till ditt hotell, boende eller kontor, samtidigt som konsulten uppdaterar dig kring aktuella händelser eller risker i det specifika området du precis har anlänt till.

Conciergetjänster

Våra Conciergetjänster syftar till att göra det enklare och mer bekvämt för er och era medarbetare att befinna sig utomlands. Många gånger är schemat under en resa hektiskt, vilket gör att planering kring hotell, restaurangbesök eller fritidsaktiviteter inte hinns med. Genom Conciergetjänsten sköter Falck Global Assistance dessa bitar åt er, så att ni kan fokusera er tid och energi på det ni är där för att göra.


Guide:  Frågorna du måste ställa dig innan dina medarbetare åker på tjänsteresa Ladda ner guide « Tillbaka

Andra tjänster

Risker på resa

01. Lågrisk

Lågrisk Vår lågrisk-tjänst riktar sig till små och medelstora företag…

Riskhantering

02. Medelrisk

Medelrisk Vår medelrisk-tjänst riktar sig till små och medelstora företag…

Säker tjänsteresa

03. Högrisk

Högrisk Vår högrisk-tjänst riktar sig till små och medelstora företag…

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning!

Hur ser ditt företags riskprofil ut? Få 30 minuters kostnadsfri rådgivning med en av våra säkerhetsexperter. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!