Medelrisk

Medelrisk

Vår medelrisk-tjänst riktar sig till små och medelstora företag med anställda som huvudsakligen gör resor till länder med medelhög risknivå eller som bedöms ha ett resebeteende av medelhög risk.

I tjänsten ingår följande:


Före utlandsvistelse:

Medicinsk och säkerhetsrelaterad konsultation per telefon, dygnet runt

Våra specialister står till ert förfogande, vilket innebär att ni alltid har möjlighet att rådgöra med oss kring medicinska eller säkerhetsrelaterade frågor inför resan. Vilka risker måste dina medarbetare känna till? Hur bör du planera er resa för att minimera riskerna? Hur ska du göra om någon plötsligt blir sjuk? Vi coachar er till en trygg resa eller utlandsvistelse.

Ständigt uppdaterad information om säkerhetsläget dit ni ska

Som kund till FGA har du och dina anställda tillgång till kontinuerligt uppdaterad information om säkerhetsläget i för er intressanta länder, genom Falck Global Assistance riskportal. Detta gör att ni alltid kan följa utvecklingen inför er resa. Tillsammans med möjligheten till konsultation på telefon kan du och dina anställda förbereda er inför utlandsvistelsen.

Kontroll av kommande resa

För att ni ska kunna ge er personal rätt information inför en tjänsteresa krävs en övergripande och internt förankrad bild av hur transporten sker, resmålet ser ut och vem eller vilka som ska göra resan. Falck Global Assistance bistår genom att koordinera resan i samarbete med er resebyrå och ser på så vis till att era medarbetare förses med rätt information, i rätt tid. Ni får på så vis en bättre bild av hur resan kommer att gå till, från avresa till hemkomst.


Under utlandsvistelse:

Medicinsk och säkerhetsrelaterad konsultation per telefon, dygnet runt

Våra specialister står till ert förfogande dygnet runt, oavsett var i världen ni befinner er. vilket innebär att ni alltid har möjlighet att rådgöra med oss kring medicinska eller säkerhetsrelaterade frågor som uppkommer under resan. Ni har kanske upplevt en viss situation – till exempel en transport i okänd miljö – som potentiellt osäker och vill diskutera den med våra säkerhetsspecialister. Eller så undrar ni vilket sjukhus om är det bästa i området. Vi coachar er till en trygg resa eller utlandsvistelse.

Vägledning i krissituationer

Utan specialistkunskaper är det svårt att agera rationellt och riktigt om säkerhetsläget försämras. Om dina medarbetare anmäler att de känner sig otrygga eller hotade av ett plötsligt försämrat säkerhetsläge erbjuder vi direktkontakt med våra säkerhetspecialister för vägledning och assistans på plats vid behov.

Assistans på plats

Har någon av era medarbetare råkat ut för en olycka eller sjukdom under en tjänsteresa eller har säkerhetsläget försämrats? Vi säkrar er trygghet när det oväntade inträffar, oavsett om ni är i behov av ett kristeam, specialistvård eller en snabb hemtransport. Vi sköter även kontakten med försäkringsbolag, lokala myndigheter och servicepersonal.

Ständigt uppdaterad information om säkerhetsläget där ni är

Som kund till FGA har du och dina anställda tillgång till kontinuerligt uppdaterad information om säkerhetsläget i de länder som är intressanta för er, genom Falck Global Assistance riskportal. Detta gör att ni alltid kan följa utvecklingen löpande vid särskilda händelser eller krissituationer. Tillsammans med möjligheten till konsultation på telefon kan du och dina anställda känna att ni har det allra bästa stödet under utlandsvistelsen.

Spårning av resenärer

Vid en särskild händelse eller krissituation kan det också finnas ett behov av att snabbt skapa överblick över vilka medarbetare som är i vilket område och komma i kontakt med dem för att få status och instruera.


Efter utlandsvistelse:

Medicinsk och säkerhetsrelaterad konsultation per telefon, dygnet runt

Våra specialister står till ert förfogande även efter resan. Det innebär att ni alltid har möjlighet att rådgöra med oss kring medicinska eller säkerhetsrelaterade frågor när ni kommit hem. Hur fångar du till exempel bäst upp intryck från de som varit på resa för att förbättra den information och de förberedelser du som arbetsgivare har ansvar för att ställa till förfogande? Vi coachar er även i detta skede, så att nästa resa kan upplevas ännu mer positivt av dina medarbetare.


Seminarium och webinar

Fyra gånger årligen bjuds du och dina anställda in till våra seminarier och webinarium, där vi tar upp relevanta ämnen. Vi deltar i den expertgrupp som utvecklar branschstandard inom Duty of Care. Våra seminarier kan handla om:

  • Vad är Best practice inom Travel Risk Management?
  • Hur ska ett företag dokumentera sitt preventiva arbete?
  • Hur bör företag jobba med riskbedömningar?
  • Hur kan företag förbereda sina  medarbetare bättre inför en resa?
  • Hur påverkar kulturskillnader era tjänsteresor?
  • Hur arbetar andra företag för att deras medarbetare ska vara säkra och friska på sina tjänsteresor?

Ämnena styrs av våra medlemmar för att alltid säkerställa att informationen är relevant och tillför största möjliga nytta för er organisation.


Guide:  Förbered dig för en säker resa - och så agerar du i en krissituation Ladda ner guide « Tillbaka

Andra tjänster

Säker tjänsteresa

03. Högrisk

Högrisk Vår högrisk-tjänst riktar sig till små och medelstora företag…

Kostnadsfri säkerhetsrådgivning!

Hur ser ditt företags riskprofil ut? Få 30 minuters kostnadsfri rådgivning med en av våra säkerhetsexperter. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!