Case: Framgångsrik etablering i Indien

Huvudstad: New Delhi
Befolkningsmängd: 1,3 miljarder
Risknivå: 3* (medel)
Medicinsk risknivå: 4* (hög)

*Nivån varierar lokalt. Rådgör med er säkerhetsexpert för en regionsspecifik bedömning.


Funderar ni på att etablera er i Indien? Då är ni inte ensamma! De senaste åren har Indien seglat upp som en av de mest spännande destinationerna för såväl etableringar som produktion. Vad beror då detta på?

I det här caset tittar vi närmare på säkerheten vid en etablering i Indien – och hur uppstarten och samarbetet ser ut med våra klienter.

Indien – en sprudlande tillväxtmarknad

Indien är mer än fantastiska landskap, unika smakupplevelser och folkrika städer. Landet har länge förknippats med stora samhällsklyftor och politiska oroligheter, vilket också skrämt bort många utländska investerare och bolag. Där har det dock skett ett skifte och idag räknas landet som en utmärkt tillväxtmarknad med en växande medelklass och goda förutsättningar för lyckade etableringar.

Under 2014-2015 var det många svenska och europeiska bolag som på allvar började snegla på marknaden. Att företagen hade valt att vänta med en etablering berodde delvis på de strikta tullreglerna, men även på en rädsla för förutsättningarna i landet. I detta var de politiska oroligheterna en del, liksom det faktum att Indien har och länge har haft en förhöjd risknivå. Nivån som idag ligger på 3 för landet som helhet varierar kraftigt mellan olika regioner och har dessutom varit föränderlig över tid.

För oss på Falck Global Assistance är Indien en känd marknad, där vi redan finns etablerade med ett huvudkontor, lokala evakueringsplatser, luftburen ambulanssjukvård och ett starkt lokalt nätverk. Det underlättar också vårt arbete med såväl evakuering, säkerhetsrådgivning och etableringshjälp – som i sin tur förenklar en etablering eller tjänsteresa till landet.

Steg 1: Förutsättningarna på plats

Det första steget i för en säker etablering är att lyssna in klientens behov och krav för etableringen. Hur ligger lokalen rent geografiskt? Går det att transportera sig dit enkelt? Var finns närmsta sjukvårdsmottagning? Baserat på detta gör vi en riskbedömning av den region som verksamheten ska etableras i, så att klienten är så välinformerade som möjligt, före avresa och etablering.


Mer läsning: Expandera mera! 7 tips för en säker utlandsetablering


Steg 2: Förberedelse för säker etablering

En säker etablering förutsätter inte bara god research, utan även utbildning och proaktivitet. Med andra ord kan en säkerhetsexpert hjälpa till med mycket, men en del av förarbetet kräver också engagemang från företaget och dess anställda.

I regel håller vi flera utbildningar med personalen inför en etablering eller tjänsteresa till en ny marknad. Detta för att all personal ska vara så väl förberedda som möjligt i händelse av en olycka, politiska oroligheter, eller andra särskilda händelser. I utbildningarna går vi igenom hur man bäst förbereder sig inför en resa, vad man bör tänka på under resan och hur man bör agera vid särskilda händelser. Vi utbildar även i kultur, normer och seder, vilket är en aspekt som kan ha stor betydelse för bemötandet och säkerheten.

Utöver teoretiska utbildningar genomför vi även utbildningar i skarpt läge. Det innebär att vi simulerar en särskild händelse, som potentiellt kan uppstå på destinationen. Detta kan som exempel skildra rån och kidnappningar, men även potentiella olyckor och oroligheter.

Steg 3: Efter etableringen

För oss fortsätter ofta samarbetet även efter etableringen, genom löpande kontakt, rådgivning och utbildningar. Vi håller medarbetarna uppdaterade om säkerhetsläget, hjälper till med att ordna säkra transporter och boende under resorna, samt utbildar nyanställda. Vi har ständig beredskap både från vårt lokala kontor i landet där företagets huvudkontor ligger, men självklart även via våra kontor på plats i landet där etableringen skett. Vid en särskild händelse kan vi därmed hjälpa till både fysiskt på plats och genom vår larmcentral.

För oss på Falck Global Assistance är en viktig målsättning att främja härliga resor och lyckade tjänsteresor. En del i det arbetet är att underlätta etableringar i nya länder, som har andra förutsättningar, men också nya möjligheter.

Vill du veta mer? Kontakta våra säkerhetsspecialister!

 

Guide:  Risker på resa - detta bör du som VD tänka på när dina medarbetare vistas  utomlands i tjänsten Ladda ner guide « Tillbaka