Terrordåden i Paris

Det var sent på fredagskvällen den 13 november som säkerhetsavdelningen på Falck Global Assistance nåddes av informationen om den första attacken i Paris. Det de inte visste då var att detta bara var en av sex terrorattacker som skulle ske samma kväll. Fredagen den 13 november miste 130 människor sina liv och 352 personer fick föras till sjukhus.

I det här caset berättar vi om händelseförloppet, från första larmet – till Falck Global Assistance insats och efterarbete.

Rezwan Ali, huvudansvarig för alla säkerhetsrelaterade ärenden på Falck Global Assistance (FGA), var den första som fick informationen om attacken i Paris från hans säkerhetsanalytiker. Direkt efter det här gick informationen ut till alla FGA:s larmcentraler i Köpenhamn, Oslo och Stockholm.

– Den kaotiska situationen i Paris eskalerade snabbt och de kommande timmarna fick vi många säkerhetsuppdateringar, vilket vi tog vidare till både interna och externa intressenter. Under natten följde alla utvecklingen slaviskt, säger Rezwan Ali.

När Frankrike förstod hur allvarlig situationen hade blivit, blev landet krisförklarat och landsgränserna stängdes. På lördag morgon samlade Rezwan Ali den interna krishanteringsgruppen på FGA för att planera hur de skulle agera framåt. Efter det kontaktades den danska utrikesministern och andra relevanta intressenter såsom resebranschen, offentliga myndigheter och försäkringsbolag. I samband med det så skapades även ett forum där alla skulle kunna dela information, kunskap och diskutera situationen i Paris.

– Eftersom flödet av information och uppmärksamheten i media väldigt tung i sådana här situationer, är det avgörande att hålla sig uppdaterad och skapa en så klar bild som möjligt över läget för att kunna ta beslut om en strategi för krisberedskap, menar Rezwan Ali.

Utifrån löpande information och den generella bild de nu har över situationen, bestämmer de sig för att sätta ihop ett kristeam som består av erfarna psykologer och seniora koordinatorer som ska skickas ner till Paris. Kristeamet stöttades i sin av FGA:s lokala kontakter på plats.

När kristeamet väl anlände i Paris var deras huvudsyfte att hjälpa och assistera resenärer genom att förse dem med reseinformation och logistik, psykiska och medicinska råd och inledande krishjälp.För att kunna assistera de nordiska resenärerna på bästa sätt var FGA:s kristeam en sammansättning av både personer som talade de skandinaviska språken men även det lokala språket. En faktor som oftast gör det enklare att få människor att känna sig trygga.


Mer läsning: Terrordåden i Bryssel 2016


Kommunikation under en kris

Under de kommande dagarna var situationen i Paris fortfarande under bevakning och interna krismöten hölls varje timme för att försäkra sig om att alla var uppdaterade och att uppsättningen på plats i Paris var tillräcklig.

Varje möte avslutades med en övergripande utvärdering av läget i Paris och ett nytt möte planerades in. I oförutsedda situationer som nu i Paris är det avgörande att övervaka situationen och omvärdera relevansen av konkreta insatser.

Under hela den här situationen har vårt interna kristeam haft en pågående dialog med relevanta statliga myndigheter och organisationer, både i Danmark, Norge, Sverige och i Frankrike. Alla parter var med och bidrog till att sprida krisgruppens budskap.

En medie- och kommunikationsstrategi hade också tagits fram för att kontrollera det enorma kommunikationsflödet och det omfattande siffran av medieförfrågningar. Strategin var fokuserad på att kommunicera rätt – tidsmässigt och effektivt genom olika kommunikationskanaler liksom företags hemsidor, sociala medier och direktutskick.

– Sociala medier bevisade verkligen sitt värde som ett otroligt starkt och viktigt kommunikationsverktyg. Tusentals människor gillade, kommenterade och delade uppdateringarna om kristeamet på plats i Paris, säger Rezwan Ali.

Att hantera det nya “normala”

Fyra dagar efter attacken i Paris minskade behovet av assistans från resenärer i området så det bestämdes att krisgruppen skulle åka hem. Krisgruppen lämnade Paris på torsdagen den 17 november.

Situationen i Paris uppfattas bland de flesta som en extra ordinarie händelse, men eftersom numret på terrorattacker har ökat under de senaste åren blir det svårare och svårare att hålla fast vid den uppfattningen. Det är just därför vikten av förberedelse, utbildning och utvärdering inte kan sägas nog gånger.

– Här på Falck Global Assistance arbetar vi ständigt med att övervaka utvecklingen av det globala riskläget för att kunna vara så förberedda som möjligt och i framkant för vad som kanske slår till härnäst.


Fakta om Rezwan Ali:

Rezwan Ali är huvudansvarig för alla säkerhetsrelaterade ärenden på Falck Global Assistance. Han ansvarar även för kontakten med de lokala nätverken och hanteringen av säkerhetsproblem som sker utomlands för internationella kunder. Ali har 14 års erfarenhet från den danska arméstyrkan, där han ingick i Special Intelligence Unit, bombgruppen och enheten för överlevande av kidnappning.

Som globalt medicinskt- och säkerhetsföretag är vår huvuduppgift att få människor att känna sig trygga i vilken situation de än befinner sig i.


Guide:  Förbered dig för en säker resa - och så agerar du i en krissituation Ladda ner guide « Tillbaka