Stroke på jobbresan i Tanzania

Personen vi följer i det här caset befann sig på en tjänsteresa till Tanzania, när han drabbades av en stroke. Före avresa hade han genomgått en medicinsk undersökning via sin arbetsgivare och hans allmäntillstånd ansågs bra, utan tidigare historia av liknande problem. Stroken inträffade vid middagstid, när mannen befann sig på sitt hotell. Tack vare att det skedde bland människor gick det också relativt snabbt från det att händelsen inträffade, till att vi på Falck Global Assistance blev inkopplade.

En stroke kan vara livshotande

En stroke orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Ett allvarligt, ibland livshotande tillstånd, som ofta innebär en lång rehabilitering och ibland även men för livet. Att drabbas av en stroke är ofta en traumatisk upplevelse, som kan få än mer allvarliga konsekvenser om det sker i ett land med dåliga medicinska resurser.

Varierande vård utomlands

Tanzania anses ha relativt väl fungerande samhällsinstitutioner, men har ett vårdsystem som inte lever upp till internationell standard. Falck Global Assistance rankar den medicinska risknivån som mediumhög, med en förhöjd risk vid plötslig sjukdom.

Mannen, vars symptom yttrade sig genom förlamning i ansikte och ena sidan av kroppen, fick hjälp med transport till ett sjukhus i Dar es Salaam och väl där kontaktades hans arbetsgivare. Arbetsgivaren var vid tillfället inte klienter hos Falck Global Assistance, men lyckades inte på egen hand ordna en snabb hemtransport för sin medarbetare. Därför valde de att koppla in våra experter, som ordnade en hemtransport med medicinsk assistans.

Skulle mannens arbetsgivare vara klient hos Falck skulle svensk vårdpersonal skickas ner på plats på en gång. Eftersom vi känner till de lokala sjukhusen och vilka specialister som finns kan vi assistera patienten till rätt ställe direkt. Vårdpersonalen kommer vara vid patientens sida hela vägen till patienten lämnas över till ett sjukhus i Sverige.


Lästips! Guide: Frågorna du måste ställa dig innan dina medarbetares tjänsteresa


medical

Snabbt agerande kan rädda liv

Vid den här typen av medicinska tillstånd är det viktigt att snabbt bli undersökt, för att utreda risken för återfall, samt få klarhet i om det rör sig om en blodpropp eller hjärnblödning. Detta är relativt enkelt att undersöka på ett välutrustat sjukhus, men desto svårare på platser där sjukvården är bristande. I fallet med mannen i Tanzania såg arbetsgivaren tidigt allvaret i situationen och ville därför försäkra sig om att deras anställde fick bästa möjliga vård. De hade själva inte de kontakter som krävdes för att ordna en snabb hemtransport och hade heller inte möjlighet att ordna fram medicinsk assistans under resan.

En allvarlig händelse som fick ett lyckligt slut

För Falck Global Assistance är målsättningen att bistå klienter med all typ av assistans som gör att klienten känner sig trygg under resor, etableringar utomlands och i sin hemmiljö. Fokus ska alltid kunna ligga på kärnverksamheten och Falck Global Assistance möjliggör detta genom att bistå med expertis och kontaktnät.

För mannen som drabbades av en stroke i Tanzania kunde tillståndet stabiliseras tack vare ett snabbt agerande från hans arbetsgivare. Trots en allvarlig händelse är han idag så gott som återställd och har genom kost och träning lyckats minska risken för ett återfall.

 


 

Guide:  Risker på resa - detta bör du som VD tänka på när dina medarbetare vistas  utomlands i tjänsten Ladda ner guide « Tillbaka