Hur medveten är du kring säkerhet på resa? Testa dig själv!

Hur förebygger ditt företag risker? Mät din säkerhetsmedvetenhet genom vårt interaktiva test – och få en bedömning direkt i webbläsaren. Dessutom bjuder vi på kostnadsfritt material som hjälper dig att vässa ert säkerhetsarbete ytterligare!

1. Har ni en dokumenterad resepolicy?

 • Ja!
 • Ja, men den innehåller inte frågor som rör säkerhet
 • Nej

2. Hur hämtar du information om säkerhetsläget för en destination?

 • Jag kontrollerar UD:s rekommendationer och delar detta med min medarbetare
 • Jag kontaktar min affärspartner på plats för att få en uppdatering kring eventuella oroligheter eller risker
 • Jag hör mig för med en säkerhetsexpert för att bli uppdaterad om rådande risknivå

3. Har ditt företag ett system för att veta var medarbetare befinner sig?

 • Ja, vi har ett dokument där medarbetare fyller i information kring kommande resor
 • Ja, vi använder en spårningstjänst
 • Nej

4. Vet dina anställda var de ska ringa om något händer under en resa?

 • Ja, de ska ringa till sin närmsta chef
 • Nej, troligtvis inte
 • Ja, vi har ett journummer som är tillgängligt dygnet runt

5.  Har din personal genomgått någon utbildning inom säkerhet?

 • Ja, en utbildning i första hjälpen
 • Nej
 • Ja, med ett säkerhetsföretag

6. Anser du att utlandsresor är en del av ert arbetsmiljöarbete?

 • Ja, vi arbetar på kontinuerligt på att förbättra detta
 • Nej
 • Ja, men har inte hittat rätt verktyg för att hantera det

7. Har ert företag en utarbetad krisplan?

 • Ja, men den har aldrig använts i skarpt läge
 • Ja, vid händelse av brand eller annan lokalskada
 • Ja, vi tog fram en ny plan nyligen

8.  Hur ofta tränar ni på krishantering (t.ex. mediakris, brand, oförutsedd händelse)?

 • En gång per år
 • Aldrig
 • När vi ser ett behov

9. Vet alla i din personal hur de är försäkrade under en tjänsteresa?

 • Ja, alla blir informerade inför respektive resa
 • Ja, via hemförsäkringen
 • Nej, troligtvis inte, vi borde bli bättre på att informera

10. Har ni policys eller regler för boende och transporter under en tjänsteresa?

 • Ja, vi har en policy för hur mycket det får kosta
 • Ja, vi har listor över säkra transporter och boende
 • Nej, det är upp till den som bokar resan

MEDVETENHET: LÅG

Din medvetenhet kring säkerhet är låg, vilket innebär en förhöjd risk när du eller dina medarbetare reser utomlands i tjänsten. Vi rekommenderar dig att ladda ner vår kostnadsfria guide “Risker på resa – detta bör du som VD tänka på” för att öka dina kunskaper och kontaktar dig gärna för en mer utförlig säkerhetskonsultation.

Guide: Risker på resa - detta bör du som VD tänka på när dina medarbetare vistas utomlands i tjänsten Ladda ner guide

MEDVETENHET: MEDEL

Du är medveten om att det kan uppstå risker under en tjänsteresa, men behöver fördjupa din förståelse kring hur dessa kan motverkas. Vi rekommenderar dig att ladda ner vår kostnadsfria guide “Frågorna du måste ställa dig innan dina medarbetare åker på tjänsteresa” där vi berättar mer om vad du som arbetsgivare bör tänka på före, under och efter att dina medarbetare gör en tjänsteresa.

Guide: Frågorna du måste ställa dig innan dina medarbetare åker på tjänsteresa Ladda ner guide

MEDVETENHET: HÖG

Grattis! Enligt det här testet kvalificerar du dig i topp. Du tycks ha grundläggande kunskaper om säkerhet under tjänsteresor och vara medveten det proaktiva agerande som krävs för att skapa trygga förutsättningar. Stäm av dina kunskaper mot vår kostnadsfria guide “Så förbereder du dig för en säker resa” och glöm inte att dela den med dina medarbetare!

Guide: Förbered dig för en säker resa - och så agerar du i en krissituation Ladda ner guide

Guide: Frågorna du måste ställa dig innan dina medarbetare åker på tjänsteresa Ladda ner guide

Dela inlägget

« Tillbaka