Så hjälper Falck Global Assistance dig när du blir sjuk eller skadad på resan

Så fort du behöver uppsöka en läkare under din resa så ska du kontakta Falck Global Assistance – gärna i ett så tidigt skede som möjligt. Vid ett mycket allvarligt tillstånd ska du i första hand ringa det lokala larmnumret och därefter ta kontakt med Falck. Det är bättre att ringa det lokala larmnumret för snabbare hjälp, så kan vi ta processen vidare efter det.

Vad gör Falck?

Vi är den kontrakterade larmcentralen för ett antal olika försäkringsbolag och hanterar den akuta medicinska assistansen under hela din resa. Vi arbetar utefter befintliga försäkringsvillkor och tar med hänsyn till villkoren beslut om täckning för skadan. Vår reseassistans är alltid svensktalande.

Telefonnummer akut reseassistans: +46 8 587 717 17

Folksam: +46-8-587 717 76
Moderna Försäkringar: +46 40 694 48 98
Vardia: +46 8 587 717 17

Vad händer efter din första kontakt med Falck?

Vi börjar med att arrangera ett läkarbesök för en första medicinsk bedömning. Därefter kommer vi öppna ett ärende och bekräfta att din försäkring är giltig. Falck gör de medicinska bedömningarna baserat på underlaget från den behandlande läkaren och ser till att den vård du får på plats är rimlig och adekvat, samt täcker kostnader utefter försäkringsvillkoren.

Vill du veta mer? Besök Falck Global Assistance sida för reseassistans

Dokumentera allt

I vissa länder är det svårt och kan ta lång tid att få ut medicinskt underlag från sjukhusen. Ta alltid reda på din läkares namn och kontaktuppgifter, så att Falck kan ringa denne. Glöm heller inte en medicinsk rapport från läkaren – alltid bra att själv ha ett underlag på att man varit sjuk på resan. Säkerställ att underlaget är läsbart, helst datorskrivet. Tänk också på att alltid lämna en kontaktperson (familj eller vän) som kan vara i kontakt med Falck om det har hänt dig något.

Falck assisterar dig tills du inte är i behov av hjälp längre eller tills du är hemma i Sverige igen, där den svenska sjukhusvården tar över.

 

Guide:  Matrelaterade åkommor är en faktor som är svår att förutsäga och undvika  oavsett hur påläst du är om landet du besöker. Läs vår guide om hur du undviker  matrelaterade problem på resan Ladda ner guide

Dela inlägget

« Tillbaka