Så kan skador utomlands påverka ditt företag

Vid utlandsvistelser och tjänsteresor är förutsättningarna annorlunda än hemma. Risker såväl som miljö är ofta av en annan karaktär än du och dina medarbetare är vana vid. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare har ett förebyggande säkerhetstänk och minimerar risker genom noggrann förberedelse. I det här blogginlägget går vi igenom hur skador utomlands kan påverka ditt företag som helhet.

Långtidssjukskrivningar

Dina medarbetare är din främsta tillgång och höga sjuktal kan innebära stora negativa konsekvenser för företaget. En fysisk eller psykisk skada kan innebära olika saker för olika personer. Vissa får omedelbara men av en traumatisk upplevelse, medan andra känner av konsekvenserna först långt efteråt. En händelse som ett rån, en terrorattack eller en bilolycka kan leda till konsekvenser som långtidssjukskrivningar, sämre arbetsprestationer eller, i värsta fall, oförmåga att komma tillbaka till arbetet överhuvudtaget.

Intern ovilja att resa

Möjligheter att resa i jobbet och göra affärer utomlands kan få nya talanger att söka sig till din verksamhet. Omvänt sätt kan vetskapen om att en kollega råkat ut för en skada utomlands vara tillräckligt för att avskräcka ett helt företag från tjänsteresor. Långsiktigt kan en intern ovilja att resa leda till att företaget förlorar en lokal affärsverksamhet eller planerad etablering. Allt för att dina medarbetare tappat förtroendet för företagets förmåga att ta hand om sina anställda.

Företagets varumärke påverkas

Ett bra varumärke tar lång tid att bygga upp och är ett av företagets största värden. Att du som arbetsgivare misslyckats säkerställa medarbetarnas trygghet under en utlandsvistelse kan i längden påverka allmänhetens syn på företagets varumärke. Resultatet kan bli att ni får svårare att nå ut i media utan att konfronteras med händelsen. En omedelbar effekt kan även bli att ni får svårt att rekrytera – för vem vill arbeta för ett företag som inte kan garantera medarbetarnas säkerhet?


Lästips! Case: Terrordåden i Bryssel 2016


Ni kan bli stämda

Konsekvenserna av en skada utomlands kan se olika ut beroende på vilka länder som är inblandade, detta på grund av att lagstiftningen skiljer sig åt i olika länder. I många länder (däribland Sverige), finns möjligheten att stämma en arbetsgivare som misslyckats med att ge sin medarbetare rätt förutsättningar för en trygg resa. Skadeståndet kan bli ekonomiskt kännbart, men fällande domar kan i vissa länder även leda till fängelse. Verksamheten kan också beläggas med restriktioner av arbetsmiljöverket.

Psykiska efterverkningar för dig som arbetsgivare

Som arbetsgivare är du ansvarig för dina anställdas säkerhet. Om en av dina anställda skadas under en resa i tjänsten kommer det oundvikligen att påverka dig, oavsett vems fel det var eller vad det berodde på. Den moraliska aspekten bör därmed vara anledning nog för att alltid göra det yttersta för att förbereda dina anställda inför varje tjänsteresa eller utlandsvistelse.

Vill du få konkreta tips kring vad du som arbetsgivare bör tänka på inför att dina anställda ska göra en resa i tjänsten? I vår kunskapsbank hittar du såväl blogginlägg som guider som beskriver vad du bör tänka på före, under och efter att du skickar iväg dina anställda till ett annat land.

 

Guide:  Risker på resa - detta bör du som VD tänka på när dina medarbetare vistas  utomlands i tjänsten Ladda ner guide

Dela inlägget

« Tillbaka