Så definieras ett högriskland

Det finns länder i världen som är mer riskfyllda att vistas i än andra. Men vilka faktorer gör egentligen ett land till ett högriskland? I det här blogginlägget reder vi ut definitionen av ett högriskland.

Medicinska aspekter

Sjukdomar, virus och hygien är viktiga faktorer som påverkar risknivån i ett land. Det kan vara sjukdomar som överförs via insekter eller djur, som Malaria, denguefeber och gula febern. Eller virus som smittar från människa till människa, som Ebolavirus. Tillfälliga virusutbrott som till exempel Zikavirus och Svininfluensan, bidrar också till att risknivån förändras. Hygienstandarden i landet är även en måttstock för hur hög risknivån blir i slutändan.

Natur- och hälsorisker

Naturkatastrofer kan ha stor inverkan på risknivån. Faktorer som påverkar är bland annat tunga regnperioder, jordbävningar, torka, kyla, vulkanutbrott, översvämningar och jordskred. Tänk också på att risknivån kan se olika ut i olika delar av ett land.

Infrastruktur

Risknivån bedöms utifrån huruvida det finns godkända och tillgängliga vägar. Detta omfattar järnvägar, transportmedel, telenät, internet, elnät, vatten och avlopp.

 

Guide:  Risker på resa - detta bör du som VD tänka på när dina medarbetare vistas  utomlands i tjänsten Ladda ner guide

Sjukvård

Vi bedömer tillgängligheten på sjukvård, utrustning och utbildning av vårdpersonal. Det är ganska vanligt att privata sjukhus är bättre rustade än offentliga. För oss på Falck Global Assistance är det viktigt att veta om vi kan behandla en sjuk person i landet eller inte. Hur många timmar tar det att plocka ut en allvarligt sjuk person ur landet? Finns det ett sjukhus i närheten som vi kan flytta personen till? I vissa delar av landet fungerar till exempel sjukvården i huvudstaden, men inte på landsbygden.

Politiska aspekter

De politiska aspekterna visar hur stabilt landet är, vi undersöker till exempel om det finns några inre konflikter, aktuella terrorhot, inbördeskrig eller försök till statskupper. Risknivån kan även här variera beroende på var i landet du befinner dig.

Kriminalitet, lagar och korruption

Omfattningen av korruption, kriminalitet, våld, rån, organiserad brottslighet, kriminella gäng, drogrelaterad kriminalitet och kidnappning avgör risknivån. Vi tittar även på brott mot utlänningar och bedömer hur stor risk det är för företag att starta samarbeten eller etablera sig i landet.

Sociala faktorer

När det kommer till sociala faktorer tittar vi bland annat på biltrafiken i landet och den lokala kommunikationen. Finns det bussar, tunnelbana eller tåg? Andra sociala faktorer som kan påverka ditt välmående och på så vis vara en risk är till exempel språk, kön, etnicitet och religion.

Vill du veta risknivån i ett specifikt land? Kontakta oss så hjälper vi gärna till.


Lästips! Fast i våldets Sydsudan


Dela inlägget

« Tillbaka