Duty of Care vadå? Ha koll på dina skyldigheter som VD

Känner du till Duty of Care? Inte? Då är du långt ifrån ensam. Trots att Duty of Care regleras av lagen är det faktiskt få arbetsgivare som fullt ut förstår vilka skyldigheter de har gentemot sina anställda, framför allt när det gäller utlandsvistelser. Många gånger vet de inte att de kan bli stämda, få betala dryga böter och personligen ställas till svar för om en medarbetare skadas. Vill du undvika det här? Då bör du känna till följande:

Vilka berörs av Duty of Care?

I Sverige definieras Duty of Care framför allt av Arbetsmiljölagstiftningen och EU-lagstiftningen, vilket innebär att det omfattar alla företag och företagare verksamma i Sverige.

Vilka skyldigheter har du som VD?

I Duty of Care ingår arbetsgivarens skyldighet till att se till att företagets anställda mår bra såväl fysiskt som psykiskt. I detta ingår även att se till att tjänsteresor och utlandsvistelser förbereds på ett så bra sätt som möjligt, så att medarbetaren kan genomföra resan utan att riskera sitt välmående.


Lästips! Blogg: Så definieras ett högriskland


Hur bör du som är VD agera för att upprätthålla Duty of Care?

Ert säkerhetsarbete bör alltid ske proaktivt. Därför rekommenderar vi att du som arbetsgivare regelbundet bedömer de risker som dina medarbetare kan utsättas för under en tjänsteresa eller utlandsetablering, informerar om dessa risker och instruerar om hur riskerna kan undvikas.

Detta kan du göra genom att erbjuda löpande utbildningar och hälsokontroller, hålla medarbetarna fullständigt uppdaterade och informerade kring destinationerna och se till att ta väldokumenterade och ansvarsfulla beslut.

Vilka påföljder kan du få om du inte lever upp till Duty of Care?

Att inte leva upp till Duty of Care kan klassas som arbetsmiljöbrott. Påföljden kan bland annat bli böter eller skadestånd till den medarbetare som drabbas. Det kan även leda till obehag eller bestående men för den som drabbats, berörda kollegor och familj.

Som arbetsgivare ställs du ansvarig för eventuell försumlighet eller brott mot lagstiftningen. En fällande dom kommer troligtvis att påverka dig mer än på det karriärmässiga planet och blir även förknippat med ert företag och varumärke. Glöm aldrig bort att du ansvarar för människor och var hellre alltför informerad och försiktig än riskera dina anställdas välmående.

I vår guide “Risker på resa – detta bör du som VD tänka på” kan du läsa mer om hur du förebygger risker och arbetar för att upprätthålla Duty of Care. Ladda ner den här:

 

Guide:  Så implementerar ni Duty of Care i er säkerhetsstrategi Ladda ner guide

Dela inlägget

« Tillbaka