Du är anledningen till att dina anställda blir sjukskrivna efter tjänsteresan

Sjukskriven till följd av stress. Borta från jobbet efter allvarlig sjukdom. Psykiska men efter ett rån. Tre besked som du som arbetsgivare inte vill höra efter att dina medarbetare kommit hem från en tjänsteresa. Ändå är detta händelser som många gånger hade kunnat gå att förhindra genom ett proaktivt säkerhetstänk.

I det här inlägget listar vi fyra anledningar som kan leda till att dina medarbetare blir sjukskrivna – och hur du kan förhindra det.

Bristande riskinformation

Har du gett dina medarbetare nödvändig och relevant riskinformation inför resan? Har informationen varit aktuell och tydligt kopplad till de platser personen ska besöka? Risken att en obekant miljö eller situation ska uppfattas som stressande eller hotfull ökar markant om inte din personal har fått ta del av information om landet.

Medarbetarna känner sig bortglömda

Återkopplar du regelbundet till din personal som befinner sig på resa? Gör ni avstämningar kring fysisk och psykisk hälsa? Att befinna sig i ett annat land med en annan kultur och andra normer kan tära på psyket och ens välmående och eventuella tecken på ohälsa som hade upptäckts på hemmaplan kan gå obemärkt förbi. Regelbundna avstämningar är ett sätt att förebygga och upptäcka tecken på ohälsa, innan det är för sent.


Guide:  Risker på resa - detta bör du som VD tänka på när dina medarbetare vistas  utomlands i tjänsten Ladda ner guide

Undermåliga förhållanden på plats

Har du kollat upp hotellet som dina medarbetare ska bo på? Vet du att standarden lever upp till en grundläggande hygien- och säkerhetsnivå? Platsen dina anställda bor, arbetar eller äter på kan vara avgörande för den medicinska risknivån. Dålig mat eller ett ohygieniskt hotell kan leda till besvär som hänger kvar långt efter hemkomst.

Utebliven hälsokontroll

En hälsokontroll bör vara standard inför varje tjänsteresa. Mycket kan göras i förväg inför resan, dels i form av vaccinationer. Kanske krävs ett visst vaccin i regionen medarbetaren ska besöka, eller så kan förhållandena på plats utlösa ett besvär som på hemmaplan känns obetydligt. Det är även viktigt att uppmärksamma om medarbetaren har en kronisk sjukdom och är beroende av läkemedel. Dessa kan vara problematiska att hantera och få tag på utomlands.
En hälsokontroll är ingen garanti för välmående, men ökar chansen för att din medarbetare ska vara frisk även vid hemresa.

Att skicka iväg en medarbetare på tjänsteresa är inget du bör ske allt för lättvindigt. Det finns risker som du och dina anställda bör vara medvetna om och genom ett proaktivt arbete går dessa att minimera.

Om du vill läsa mer om risker på resa, ladda ner vår guide nedan.

 


Lästips! Blogg: Duty of Care vadå? Här är skyldigheterna du som VD har till dina anställda


 

Dela inlägget

« Tillbaka